PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - fjernleverbare tjenester

  Regnskaps- og revisjonstjenester

  • K3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - utførsel av varer og tjenester, 0 %

  Merverdiavgift

  Regnskaps- og revisjonstjenester, samt rådgivningstjenester, som omsettes til næringsdrivende eller offentlig virksomhet utenfor avgiftsområdet er avgiftsfri omsetning, se mval. § 6-22 (2). For tilfeller der tjenestene leveres til andre en disse, er også slik omsetning avgiftsfri, se mval. § 6-22 (1).

  Stikkord:

  • omsetning,
  Salg - fjernleverbare tjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan