PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppbevaring av dokumentasjonen

  Regnskapsførers dokumentasjon for etterutdanning

  Regnskapsfører må oppbevare dokumentasjon som viser at kravet til nødvendig etterutdanning er oppfylt for de seks foregående kalenderår. Oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at regnskapsfører fikk sin autorisasjon. Se regnskapsførerforskriften § 4-2 annet ledd.

  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan