PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innleie arbeidskraft - fjernleverbar

  Rekruttering, arbeidskraft og ansettelse

  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig
  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar

  Merverdiavgift

  Skattedirektoratet har uttalt at utleie av arbeidskraft er en tjeneste som kan fjernleveres. Det skal derfor beregnes utgående merverdiavgift på fakturabeløpet dersom det leies utenlandsk arbeidskraft. Avgiftspliktig virksomhet har fradrag for inngående merverdiavgift. En utenlandsk utleier vil derfor ikke ha registreringsplikt for merverdiavgift i Norge i slike tilfeller. Se SKD 240901 for mer informasjon.

  Unntak

  Norskregistrerte virksomheter skal ikke beregnes merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til næringsdrivende eller offentlig virksomhet der mottaker er hjemmehørende i utlandet eller på Svalbard eller Jan Mayen, se mval. § 1-2 (2).

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • omvendt avgiftsplikt,
  • rekrutteringskostnader,
  • reverse charge,
  • utenlandske tjenester,
  • utleid arbeidskraft,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  • Kostand,
  • lønn,
  • kostnad,
  • kost,
  Innleie arbeidskraft - fjernleverbar
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan