PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innleie av arbeidskraft

  Rekruttering, arbeidskraft og ansettelse

  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Dersom en bedrift (oppdragsgiver) velger innleie av arbeidskraft (arbeidstaker) istedenfor å ansette en person, vil utleier (ofte et vikarbyrå) fakturere et honorar til oppdragsgiver for det arbeidet som arbeidstaker utfører. Dette honoraret er avgiftspliktig og oppdragsgiver kan fradragsføre inngående mva dersom tjenesten er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1. Det skal foreligge en oppdragsavtale hvor ansvarsforholdet for bl.a. beregning og innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatt for arbeidstaker er fastsatt.

  Unntak

  Dersom det dreier seg om utleie av arbeidskraft for tjenester som er unntatt fra loven, se mval. §§ 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5, er det ikke merverdiavgift på slike tjenester, og det er heller ikke fradragsrett i mva etter mval. § 8-1.

  I SKD 300915 bes skattekontorene i sin praktisering av mval. § 8-3 (1) bokstav d at bestemmelsen også skal omfatter anskaffelser knyttet til innleide arbeidstakere. Dersom en anskaffelse ellers faller inn under bestemmelsen, er det derfor uten betydning om mottakerne er ansatte eller innleide arbeidstakere. På bakgrunn av denne uttalelsen er det ikke fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til kost og naturalavlønning til innleide arbeidstakere.

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • ekstrahjelp,
  • innleid arbeidskraft,
  • innleie bemanning,
  • innleie personale,
  • kontorhjelp,
  • leie personell,
  • personell,
  • rekrutteringskostnader,
  • utleid arbeidskraft,
  • vikartjeneste,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  • Kostand,
  • lønn,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan