PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av rekrutteringstjenester

  Rekruttering, arbeidskraft og ansettelse

  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for kjøp av tjenester til hjelp i rekruttering av arbeidskraft og ansettelse av arbeidstakere i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  • Kjøp av stillingsannonser
  • Kjøp av rekrutteringstjenester
  • Juridiske tjenester i ansettelsesprosessen

  Unntak

  Dersom det dreier seg om formidling av arbeidskraft for tjenester som er unntatt fra loven, se mval. §§ 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5, er det ikke merverdiavgift på slike tjenester, og det er heller ikke fradragsrett i mva etter mval. § 8-1 ved innleie av slik arbeidskraft.

  Stikkord:

  • annonse,
  • ansettelse,
  • arbeidsassistanse,
  • arbeidskraft,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • bemanningsbyrå,
  • headhunter,
  • headhuntere,
  • headhunting,
  • hodejegere,
  • jobbformidler,
  • jobbformidling,
  • leie bemanning,
  • rekrutteringskonsulenter,
  • rekrutteringskostnader,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  • Kostand,
  • lønn,
  • kjøp,
  • kostnad,
  • kost,
  Kjøp av rekrutteringstjenester
  289 1180 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan