PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg, utleie og formidling av tjenester

  Rekruttering, arbeidskraft og ansettelse

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Utleie av arbeidskraft er omsetning etter mval. § 1-3 (1) a, og det skal beregnes utgående merverdiavgift ved fakturering av slike tjenester jf. mval. § 3-1.

  Avgiftsplikten gjelder også utleie av arbeidskraft til bruk på kontinentalsokkelen dersom utleien skjer til virksomhet hjemmehørende i Norge. Dersom utleien skjer til næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, eventuelt til offentlig virksomhet i utlandet, er omsetningen fritatt for merverdiavgift etter mval. § 6-22 (1).

  Unntak

  Det skal ikke beregnes merverdiavgift på salg, utleie og formidling av arbeidskraft som gjelder tjenester som er unntatt fra loven, se bl.a. mval. §§ 3-2 til 3-20.

  Stikkord:

  • ansettelse,
  • arbeidsassistanse,
  • arbeidskraft,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • headhunting,
  • konsulentbistand,
  • konsulenttjenester,
  • provisjonsinntekt,
  • utleid arbeidskraft,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  • salg,
  • lønn,
  Salg, utleie og formidling av tjenester
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan