PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - tjenester (utleide lokaler)

  Renhold

  • D6360 Renhold
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Kostnader til rengjøring av utleide lokaler er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift siden utleie av fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. §§ 2-1 og 3-11.

  Unntak

  Utleier kan imidlertid søke om frivillig registrering, se mval. § 2-3, og vil da kunne fradragsføre inngående merverdiavgift i forbindelse med rengjøring av de utleide lokalene.

  Stikkord:

  • rengjøringshjelp,
  • ryddetjenester,
  • rydding,
  • vask og puss,
  • vaskehjelp,
  • vindusvask,
  • erverv,
  Kjøp - tjenester (utleide lokaler)
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan