PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til bruk i virksomheten

  Renovasjon, vann og avløp

  • D6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  For avgiftspliktige virksomheter og frivillig registrerte utleievirksomheter, se mval. § 2-3 (1) og (3), kan merverdiavgift fradragsføres ved kjøp av renovasjons-, vann- og avløpstjenester, se mval. § 8-1.

  Utleievirksomhet som ikke er frivillig registrert blir den inngående merverdiavgiften en endelig kostnad.

  Stikkord:

  • avfall,
  • avfallsbehandlingstjenester,
  • avfallsdeponering,
  • boss,
  • container leie,
  • deponi,
  • deponigebyr,
  • deponikostnader,
  • feieravgift,
  • feiing,
  • gebyr vann og avløp,
  • gjenvinning,
  • kloakkanlegg,
  • kloakkavgift,
  • kloakktilknytningsavgift,
  • kloakktjenester,
  • kommunale avgifter,
  • næringsavfall,
  • renovasjonsavgift,
  • renovasjonstjenester,
  • restavfall,
  • skroting,
  • spesialavfall,
  • søppel,
  • søppelhåndtering,
  • søppelkontainer,
  • søppeltømming,
  • tilknytningsavgift,
  • vann og avløpsavgift,
  • vann og avløpsgebyr,
  • vann- og kloakkavgift,
  • vannavgift,
  • avfalls,
  • konteiner,
  • leasing,
  • kostand,
  • omkostning,
  • kmva,
  • nye,
  • erverv,
  • kommandittselskap,
  Kjøp til bruk i virksomheten
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan