PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - tjenester

  Renovasjon, vann og avløp

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Salg av renovasjons-, vann og avløpstjenester er avgiftspliktig omsetning og det skal beregnes utgående merverdiavgift på tjenestene, se mval. § 3-1.

  Slike tjenester kan være:

  • avfalls-/søppeltømming
  • containerutleie
  • kloakktjenester

  Stikkord:

  • avfallsbehandlingstjenester,
  • avfallshåndtering,
  • containerutleie,
  • feieravgift,
  • husholdningsavfall,
  • kloakkavgift,
  • kloakktjenester,
  • kommunale avgifter,
  • papirinnsamling,
  • søppel,
  • søppeltømming,
  • tilknytningsavgift,
  • vann- og kloakkavgift,
  • vannavgift,
  • avfalls,
  • boss,
  • konteiner,
  • leasing,
  • kmva,
  • avfall,
  • nye,
  • omsetning,
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan