PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen

  Representasjon

  • D7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)
  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt - AGA

  Skatt

  Det er ikke fradragsrett for lønnskostnader knyttet direkte opp mot representasjonstiltak. Det er allikevel fradragsrett for lønnskostnader som anses å være knyttet til representasjonsoppgaver utført av fastlønnede ansatte i et ordinært arbeidsforhold.

  Selv om bedriften ikke krever skattemessig fradrag for representasjonstiltaket må det vurderes om en ytelse innebærer en fordel som skal skattlegges hos mottakeren, se skatteforvaltningsloven § 7-2. Dette gjelder eksempelvis hvis representasjonstiltaket bærer preg av å være ferie, rekreasjon eller fornøyelse med lite faglig innslag. Det er uten betydning for skatteplikten om mottaker ikke selv ønsker å delta, men må være tilstede fordi arbeidsgiver krever deltakelse.

  Dersom representasjonstiltaket vurderes som en skattepliktig ytelse, skal giver fordelsbeskatte mottaker, se skatteforvaltningsloven § 7-2 Lønnsopplysninger mv., og ytelsen er trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og opplysningspliktig. Mottaker har allikevel selv plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i skattemeldingen dersom giver ikke har gjort dette. Se "Gaver og reiser betalt av arbeidsgiver" på Skatteetaten.no.

  Unntak

  Dersom en importør eller produsent av kapitalvarer gir sine forhandlere eller deres ansatte belønning for salgsinnsats i form av reiser mv., er kostnadene til slike belønninger som regel fradragsberettiget for yteren, og bokføres på konto 7350 Representasjon, fradragsberettiget.

  A-melding

  Representasjon som er skattepliktig for mottaker skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Stikkord:

  • bedriftsprofilering,
  • kick off,
  • kickoff,
  • kundearrangement,
  • kunder,
  • kundetur,
  • smøretur,
  • sponsortur,
  • representasjon,
  • Bedrift,
  Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan