PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rimelig servering - skattefritt for ekstern deltaker

  Representasjon

  • D7350 Representasjon, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Ytelser av mindre økonomisk verdi som kundemiddager og enkle tilstelninger, hvor det som dekkes er kostnader til mat, lokaler mv., er ikke skattepliktig for mottaker, så fremt kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i slike sammenhenger. Oppmerksomhetsgave fra forretningsforbindelse ved spesielle anledninger skattlegges ikke når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelige.

  Skatt

  Se Representasjonskostnader, skattemessig fradrag for skattemessig behandling.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til representasjon, se mval. § 8-3 (1) e.

  Stikkord:

  • bespisning kundemøte,
  • bevertning,
  • forretningsforbindelse,
  • kundelunsj,
  • kundemøter,
  • lunch,
  • møte,
  • møtemat,
  • servering i møter,
  • servering til kunder,
  • lunsj,
  • deltaker,
  • representasjon,
  • ks,
  Rimelig servering - skattefritt for ekstern deltaker
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan