PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rimelig servering - skattefritt for ekstern deltaker

  Representasjon

  • D7350 Representasjon, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Ytelser av mindre økonomisk verdi som kundemiddager og enkle tilstelninger, hvor det som dekkes er kostnader til mat, lokaler mv., er ikke skattepliktig for mottaker, så fremt kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i slike sammenhenger.

  For skattemessig behandling av representasjonskostnadene, se Representasjonskostnader, skattemessig fradrag.

  Stikkord:

  • bespisning kundemøte,
  • bevertning,
  • forretningsforbindelse,
  • kundelunsj,
  • kundemøter,
  • lunch,
  • møte,
  • møtemat,
  • servering i møter,
  • servering til kunder,
  • lunsj,
  • deltaker,
  • representasjon,
  • ks,
  Rimelig servering - skattefritt for ekstern deltaker
  451 1458 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan