PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri kost ved pålagt overtid i 2018

  Rimelig måltid ved pålagt overtid

  • D5915 Overtidsmat
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Hvis arbeidsgiveren yter et rimelig måltid mat (ingen bestemt beløpsgrense) til en arbeidstaker som er pålagt å jobbe overtid, vil dette være en skattefri naturalytelse som er fritatt for trekkplikt, avgiftsplikt og opplysningsplikt, forutsatt sammenhengende fravær fra hjemmet på minst 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben).

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) bokstav d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • overtidsmat,
  Fri kost ved pålagt overtid i 2018
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan