Inntektsåret 2019 og 2020

Fri kost ved pålagt overtid i 2018