Inntektsåret 2019 og 2020

Reglene for refusjon av overtidsmat ble endret fom. inntektsåret 2019.

Les om dette i temaet Arbeidsgiver kjøper inn overtidsmat til ansatt

For reglene vedrørende 2018, les videre i dette temaet.

Fri kost ved pålagt overtid i 2018