PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For pensjonister

  Rimelige lån i arbeidsforhold

  • Lønn5240 Rentefordel
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Folketrygdens grunnbeløp
  F.o.m. 3/5G 1G 3G 6G 12G
  01.05.2019 kr 59 915 kr 99 858 kr 299 574? kr 599 148 kr 1 198 296
  01.05.2018 kr 58 130 kr 96 883 kr 290 649 kr 581 298 kr 1 162 596
  01.05.2017 kr 56 180 kr 93 634 kr 280 902 kr 561 804 kr 1 123 608
  01.05.2016 kr 55 545 kr 92 576 kr 277 728 kr 555 456 kr 1 110 912
  01.05.2015 kr 54 040 kr 90 068 kr 270 204 kr 540 408 kr 1 080 816
  01.05.2014 kr 53 022 kr 88 370 kr 265 110 kr 530 220 kr 1 060 440
  01.05.2013 kr 51 147 kr 85 245 kr 255 735 kr 511 470 kr 1 022 940
  01.05.2012 kr 49 273 kr 82 122 kr 246 366 kr 492 732 kr 985 464
  01.05.2011 kr 47 529 kr 79 216 kr 237 648 kr 475 296 kr 950 592

  Gjennomsnitt for året 2019 - kr 98 866 og 2018 - kr 95 800. Se Skatteetatens sider for tidligere år.

  Normrentesatser

  Normrente ved beregning av fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold:

  2019 Jan-Jun 2,10 %
  Jul-Okt 2,20 %
  Nov-Des 2,50 %
  2018 Jan-Jun 2,20 %
  Jul-Des 2,10 %
  2017 Jan-Des 2,20 %
  2016 Jan-Feb 2,50 %
  Mar-Jun 2,30 %
  Jul-Des 2,20 %
  2015 Jan-Feb 2,50 %
  Mar-Apr 2,90 %
  Mai-Jun 2,80 %
  Jul-Des 2,70 %
  2014 Jan-Feb 2,25 %
  Mar-Okt 2,75 %
  Nov-Des 2,50 %
  2013 Jan-Des 2,25 %
  2012 Jan-Apr 2,75 %
  Mai-Des 2,25 %

  Se sktl. § 5-12 (4) vedrørende rimelig lån i arbeidsforhold.

  Satser

  Folketrygdens grunnbeløp

  Normrentesatser

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver yter lån til tidligere ansatte som har gått av med pensjon, skal rentefordelen beregnes med tilsvarende regler som for ansatte i arbeidsforhold. Den beregnede verdien av skattepliktig fordel skal innrapporteres på a-meldingen.

  Lån under 3/5 G på utbetalingstidspunktet, med tilbakebetalingsplikt innen ett år skal ikke behandles som rimelig lån.

  A-meldingen

  Yter arbeidsgiver lån til tidligere ansatte som har gått av med pensjon, skal rentefordelen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Rentefordel lån.

  Stikkord:

  • normrente,
  • rentefordel,
  • rimelig lån,
  • ansettelsesforhold,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan