PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omsetning og formidling

  Salg av alternativ behandling

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Definisjon

  Alternativ behandling er definert i § 2 tredje ledd, Lov om alternativ behandling av sykdom mv (2003-06-27-64):

  "Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten."

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av alternative behandlingstjenester er unntatt fra loven gitt at tjenestene utføres av yrkesgrupper som er autorisert eller har lisens etter helsepersonalloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling (utøverregisteret), se mval. § 3-3. Dette innebærer at det verken beregnes utgående merverdiavgift eller gir rett til fradrag i inngående merverdiavgift. For at den alternative behandlingen skal være unntatt for merverdiavgift, må behandleren som sagt være registrert i utøverregisteret. Det holder altså ikke at behandleren er kvalifisert til å være registrert eller har søkt om registrering. Personer med autorisasjon eller lisens trenger ikke å være registrert i utøverregisteret.

  Dersom behandlingen utføres av personer uten autorisasjon eller lisens, eller som ikke er registrert i utøverregisteret, vil omsetning og formidling være avgiftspliktig. Dette uten betydning av om behandlingen skjer under tilsyn eller rettledning av helsepersonell eller behandlere registrert i utøverregisteret.

  Det er også slik at dersom en utøver som kun er registrert som en type behandler, f.eks. massør, utfører andre tjenester som f.eks. homøpati, vil denne omsetningen være avgiftsplilktig. Er utøveren registrert for begge terapiformene, vi omsetning av begge disse tjenestene være unntatt for merverdiavgift.

  I noen tilfeller benyttes det flere forskjellige behandlingsformer under samme konsultasjon. I utgangspunktet skal hver av disse behandlingsformene vurderes som selvstendige ytelser. Vurderingen kan i enkelte tilfeller bli en annen dersom en behandler ikke er registrert for en behandlingsform som ytes, men denne tjenesten kun er en nødvendig tilknyttet ytelse som trengs for å forsterke en behandling som utøveren er registrert for. I dette tilfellet vil hele behandlingen være unntatt merverdiavgift. Tilsvarende vurdering gjelder også ved bruk av en annen terapiform for å stille diagnose til videre behandling.

  Unntaket gjelder også for andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i den alternative behandlingen dersom varen eller tjenesten leveres av den som yter den alternative behandlingen, se mval. § 3-3 (2) jf. § 3-2 (2).

  Formidling og utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve den alternative behandlingen er unntatt fra loven, se mval. § 3-3 (2) jf. § 3-2 (3).

  Dersom det leies ut utstyr eller det gis tilgang til kundeportefølje og lignende til næringsdrivende som yter alternativ behandling, er dette unntatt fra loven dersom:

  1. utleieren er en næringsdrivende som yter unntatt omsetning av alternativ behandling,
  2. utleieren er en virksomhet som er eiet av næringsdrivende som yter unntatt omsetning av alternativ behandling,
  3. utleieren er en offentlig virksomhet som yter unntatt omsetning av alternativ behandling.

  Se mval. § 3-3 (2) jf. § 3-2 (4).

  Bokføring

  Ved formidling av avgiftsunntatte tjenester kan provisjonen føres til kredit på konto 3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt.

  Stikkord:

  • akupressur,
  • akupunktur,
  • alternativ medisin,
  • antistressterapi,
  • aromaterapeut,
  • autogen trening,
  • avspenningsterapi,
  • elektroterapi,
  • fotbehandling,
  • fotsoneterapi,
  • fotterapeuter,
  • fotterapi,
  • fytoterapi (urtemedisin),
  • gestaltterapi,
  • healing,
  • homeopati,
  • homøopat,
  • hydroterapi,
  • kinesiologi,
  • kopping,
  • krystallterapi,
  • legemidler,
  • lymfedrenasje,
  • medisinske produkter,
  • naprapat,
  • naprapati,
  • osteopati,
  • otopati,
  • pasientportefølje,
  • provisjon,
  • qigong,
  • refleksologi,
  • reiki,
  • rosenmetoden,
  • soneterapeut,
  • soneterapi,
  • steinterapi,
  • still point,
  • ørelysbehandling,
  • jernbane,
  • reflexologi,
  • salg,
  • omsetning,
  Omsetning og formidling
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan