PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt om elektroniske kommunikasjonstjenester

  Salg av elektroniske kommunikasjonstjenesten

  Elektroniske kommunikasjonstjenester er f.eks. fasttelefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, internettilgang, osv. og omfatter kringkastingstjenester, uavhengig av om forsendelsen skjer via et tradisjonelt radio- og tv-nett, over internett eller annet nett. Elektroniske kommunikasjonstjenester inngår i begrepet elektroniske tjenester.

  Salg av elektroniske kommunikasjonstjenester er i utgangspunktet merverdiavgiftspliktig omsetning med høy sats etter mval. § 3-1. Elektroniske kommunikasjonstjenester er fjernleverbare tjenester, og salg av slike tjenester til utenlandske mottakere vil kunne være avgiftsfri omsetning i henhold til mval. § 6-22 (3).

  En fjernleverbar tjeneste er tjenester hvor utførelsen av tjenesten ikke kan knyttes til et bestemt fysisk sted, se mval. § 1-3 bokstav i. Se nærmere om dette i «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning». Elektroniske tjenester er fjernleverbare tjenester som leveres over internett, de kan ikke anskaffes uten informasjonsteknologi og leveringen av tjenestene er hovedsakelig automatiserte, se mval. § 1-3 bokstav j.

  Eksempler på slike tjenester er programvare fra Apple, e-bøker fra Amazon og online-dataspillet World of Warcraft. For en mer utfyllende liste, se SKD 300611.

  Stikkord:

  • omsetning,
  Generelt om elektroniske kommunikasjonstjenester
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan