Generelt om elektroniske kommunikasjonstjenester

Mottaker er innenfor mva-området

Mottaker er utenfor mva-området