Generelt om elektroniske kommunikasjonstjenester

Elektroniske kommunikasjonstjenester er f.eks. fasttelefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, internettilgang, osv. og omfatter kringkastingstjenester, uavhengig av om forsendelsen skjer via et tradisjonelt radio- og tv-nett, over internett eller annet nett. Elektroniske kommunikasjonstjenester inngår i begrepet elektroniske tjenester.

Salg av elektroniske kommunikasjonstjenester er i utgangspunktet merverdiavgiftspliktig omsetning med høy sats etter mval. § 3-1. Elektroniske kommunikasjonstjenester er fjernleverbare tjenester, og salg av slike tjenester til utenlandske mottakere vil kunne være avgiftsfri omsetning i henhold til mval. § 6-22 (3).

En fjernleverbar tjeneste er tjenester hvor utførelsen av tjenesten ikke kan knyttes til et bestemt fysisk sted, se mval. § 1-3 bokstav i. Se nærmere om dette i «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning». Elektroniske tjenester er fjernleverbare tjenester som leveres over internett, de kan ikke anskaffes uten informasjonsteknologi og leveringen av tjenestene er hovedsakelig automatiserte, se mval. § 1-3 bokstav j.

Eksempler på slike tjenester er programvare fra Apple, e-bøker fra Amazon og online-dataspillet World of Warcraft. For en mer utfyllende liste, se SKD 300611.

Stikkord: omsetning

Mottaker er innenfor mva-området

Mottaker er utenfor mva-området