Generelt om elektroniske kommunikasjonstjenester

Mottaker er innenfor mva-området

Merverdiavgift

Avgiftsmessig behandling avhenger om partene i transaksjonen er innenfor eller utenfor mva-området og om tjenesten skjer via fast terminal innenfor eller utenfor mva-området.

Avgiver og mottaker av tjenesten er innenfor mva-området

Avgiftsmessig behandling følger mval. § 3-1 (1) og mottaker av tjenesten har rett til fradrag i mva dersom tjenesten er til bruk i den registrerte virksomheten, se mval. § 8-1.

Avgiver er utenfor mva-området og mottaker av tjenesten er innenfor mva-området

Den elektroniske kommunikasjonstjenesten fra avgiver utenfor mva-området er ikke mva-beregnet ved ankomst mva-området. Mottakeren, næringsdrivende eller offentlig virksomhet, av den elektroniske kommunikasjonstjenesten skal beregne og innbetale utgående avgift gitt at tjenesten er mva-pliktig ved snudd avregning, se mval. § 3-30 (1), (2), (3). Beregningsgrunnlaget som skal legges til grunn for beregning av den utgående avgiften er regulert i mval. § 4-12 (1). Når mottakeren anskaffer den elektroniske kommunikasjonstjenesten til bruk i avgiftspliktig virksomhet, vil de ha rett til fradrag for inngående mva, se mval. § 8-1.

Avgiver er utenfor mva-området og mottaker av tjenesten er innenfor mva området - Fast terminal utenfor mva-området

Når mottaker hjemmehørende i mva-området mottar en tjeneste fra en avgiver som er utenfor mva-området via fast terminal utenfor mva-området skal det ikke beregnes avgift på kjøpet for mottaker, se mval. § 3-30 (5).

Avgiver er utenfor mva-området og mottaker av tjenesten er en privatperson innenfor mva-området

Når mottaker er en privat person eller andre mottakere enn næringsdrivende eller offentlig virksomhet og mottar elektronisk tjeneste fra avgiver utenfor mva-området, vil avgiveren fakturere tjenesten med mva, se mval. § 3-30 (4). Fakturering med mva forutsetter at tjenesten er mva-pliktig i mva-området. Mva-plikten for salg til private ble innført fra 1. juli 2011. Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos tilbyderen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Tilbyder kan registrere seg via en forenklet registreringsordning på Skatteetaten.no. Den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003.

Stikkord: fjernleverbar tjeneste, omvendt avgiftsplikt, reverse charge, reverce charge, merverdiavgift, moms, omsetning

Mottaker er utenfor mva-området