Generelt om elektroniske kommunikasjonstjenester

Mottaker er innenfor mva-området

Mottaker er utenfor mva-området

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %

Merverdiavgift

Avgiftsmessig behandling avhenger om partene i transaksjonen er innenfor eller utenfor mva-området og om tjenesten skjer via fast terminal innenfor eller utenfor mva-området.

Avgiver og mottaker av tjenesten er utenfor mva-området

Omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester til bruk utenfor mva-området er ikke mva-pliktig uavhengige om mottakeren er næringsdrivende, offentlig virksomhet og andre mottakere som ikke er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, se mval. § 6-22.

Avgiver og mottaker av tjenesten er utenfor mva-området - Fast terminal i mva-området

Det oppstår avgiftsplikt i Norge når tjenesten leveres igjennom fast terminal i mva-området uavhengig av hvor mottakeren er hjemmehørende, se mval. § 6-22 (3).

For slike tjenester skal det beregnes merverdiavgift med høy sats av omsetningen.

Tilbyder kan registrere seg via en forenklet registreringsordning på Skatteetaten.no. Den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003.

Avgiver er innenfor mva-området og mottaker er utenfor mva-området

Omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester til bruk utenfor mva-området er ikke mva-pliktig uavhengige om mottakeren næringsdrivende, offentlig virksomhet og andre mottakere som ikke er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, se mval. § 6-22. Se konteringsboksen øverst for mva behandling.

Stikkord: fjernleverbar tjeneste, omvendt avgiftsplikt, merverdiavgift, moms, omsetning