PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salgskostnader - meglerprovisjon

  Salg av fast eiendom i næring

  • D3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

  Merverdiavgift

  Skattedirektoratets klare utgangspunkt er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom og eiendomsselskaper, se SKD 201216.

  For mer se temaet om transaksjonskostnader.

  Skatt

  Salgskostnader som meglerprovisjon og premie til eierskifteforsikring mv. vil redusere salgssummen, og påvirke gevinst- / tapsberegningen.

  I de tilfeller der en eventuell gevinst er skattefri, vil heller ikke salgskostnadene være skattemessig fradragsberettigede.

  Bokføring

  Inngående faktura på meglerprovisjon bokføres til debet på samme konto som salgssummen, f.eks. debet konto 3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg.

  Eksempel
  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Faktura meglerprovisjon Konto 3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg Leverandørreskontro Kr 10 000

  Stikkord:

  • eiendomssalg,
  • honorar salg eiendom,
  • megler provisjon,
  • meglerhonorar,
  • meglerhonorar salg eiendom,
  • provisjon eiendomsmegling,
  • salgskostnad,
  • salgskostnader,
  • salgskostnader eiendom,
  • salgsomkostninger,
  • omsetning,
  • honnorar,
  • kostand,
  • omkostning,
  • kostnad,
  Salgskostnader - meglerprovisjon
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan