Salg av fast eiendom

Salgskostnader - meglerprovisjon

Konto
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Debet

Merverdiavgift

Skattedirektoratets klare utgangspunkt er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom og eiendomsselskaper, se SKD 201216.

For mer se temaet om transaksjonskostnader.

Skatt

Salgskostnader som meglerprovisjon og premie til eierskifteforsikring mv. vil redusere salgssummen, og påvirke gevinst- / tapsberegningen.

I de tilfeller der en eventuell gevinst er skattefri, vil heller ikke salgskostnadene være skattemessig fradragsberettigede.

Bokføring

Inngående faktura på meglerprovisjon bokføres til debet på samme konto som salgssummen, f.eks. debet konto 3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg.

Eksempel
Stikkord: eiendomssalg, honorar salg eiendom, megler provisjon, meglerhonorar, meglerhonorar salg eiendom, provisjon eiendomsmegling, salgskostnad, salgskostnader, salgskostnader eiendom, salgsomkostninger, omsetning, honnorar, kostand, omkostning, kostnad