PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsfritt salg til vanskeligstilte

  Salg av gatemagasin til vanskeligstilte

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Når utgivere av gatemagasin selger slike magasiner til vanskeligstilte f.eks. til hjemløse, narkomane, og andre mennesker «på gata», kan dette gjøres avgiftsfritt, se mval. § 6-5 (2). Det er ikke et vilkår for avgiftsfritaket at gatemagasinet blir solgt "på gata". Det vil si at magasinet kan selges avgiftsfritt på andre offentlige steder enn på gaten.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • tidsskrift,
  Avgiftsfritt salg til vanskeligstilte
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan