Omsetning av idrettsaktiviteter

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av tjenester som gir rett til å utøve idrettsaktiviteter er utenfor loven, se mval. § 3-8 (2). Eksempler på tjenester som gir rett til å utøve idrettsaktiviteter (listen er ikke uttømmende):

 • tilgang til svømmehaller
 • klippe-/ årskort til treningsstudioer
 • tilgang til tennisbaner
 • greenfee til golfbaner
 • utleie av f.eks. en fotball- eller håndballbane

Se også MVA-håndboken.

Unntak

Hovedregelen er at omsetning av tjenester som gir rett til å utøve idrettsaktiviteter er unntatt fra loven, men det må foretas en avgrensning mellom avgiftspliktig skjønnhetspleie og aktiviteter som isolert sett er en idrettsvirksomhet. Eksempler på unntak til hovedregelen i mval. § 3-8 (2) (listen er ikke uttømmende):

 • En virksomhet som f.eks. driver en svømmehall (unntatt) blir avgiftspliktig for den delen av virksomheten som vedrører solsenger eller annen skjønnhetspleie
 • Dans er isolert sett en aktivitet som omfattes av mval. § 3-8 (2), men når dans skjer på diskotek eller restauranter er det ikke omfattet av unntaket. Et annet eksempel som faller inn under samme vurdering er biljardspill på utesteder.
 • Idrettslag skal beregne mva på varer og tjenester når vilkårene for registrering og avgiftsplikt er til stede, se mval. § 2-1.
 • Omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere fra andre enn idrettslag mv. hvis idrettstilbud hovedsakelig er basert på ulønnet innsats, se mval. § 3-8 (2)
 • Spilleragenter som tar vederlag (ikke ulønnet) for å formidle salg eller utleie av idrettsutøvere er en avgiftspliktig tjeneste, se mval. § 3-1.
 • Instruksjon som utføres i forbindelse med idrettsaktiviteter av instruktører og trener er ikke unntatt etter mval. § 3-8, men i følge MVA-håndboken kan slike tjenester falle inn under unntaket for undervisningstjenester i mval. § 3-5, se MVA-håndboken.
 • Arrangører som yter "startpenger" for at en person skal delta er mva pliktig mens premiepenger omfattes av unntaket siden pengepremien ikke har noen konkret motytelse. I tilfeller hvor rett til andel av premiepenger er nedfelt i en avtale for levering av trenings- og kusketjenester, ses dette på som avgiftspliktig omsetning.
 • Bruk av datastyrt treningssimulator omfattes ikke av unntaket for å utøve idrettsaktiviteter etter mval. § 3-8.

Unntaket gjelder uavhengig av om slike tjenester ytes av kommersielle virksomheter, eksempelvis et aksjeselskap eller en annen ordinær næringsdrivende, eller om virksomheten skjer i regi av staten, kommuner eller idrettslag.

Forholdmessig fradrag

Virksomheter som både driver med merverdiavgiftspliktig og unntatt virksomhet i samme lokaler, må beregne et forholdsmessig fradrag på fellekostnader. Et eksempel på slik virksomhet kan være et treningsenter som selger treningsklær i resepsjonen. Fordelingen av lokalene kan være 90 prosent treningsrelatert og ti prosent salg av klær. Denne fordelingen skal da gjenspeiles i merverdiavgiftsfradraget på felleskostnader. Les om dette i temaet Forholdsmessig fradrag merverdiavgift

Stikkord: adgangspenger, aerobic, billettinntekter, bilsport, bowlingbane, båtsport, curling, curlingbane, deltageravgift, deltakeravgift, gocart, go-cart, hall leie, halleie, hall-leie, idrettsarrangementer, inngangspenger, langrenn, medlemskontingent, surfeanlegg, svømmehall, tennisbane, travsport, trenere, treningsavgift, treningsavgifter, treningsstudio, treningsvirksomhet, intekter, idrett, deltaker, deltageravgift, leasing, sport, medlemskontigent, treningskontingent, treningssenter, helsestudio, kommandittselskap, salg, omsetning