Allmenninger

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Omfatter statsallmenninger, statens grunn utenom statsallmenninger og bygdeallmenninger.

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom eller rett til fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. § 3-11 (1). Omsetning av rett til jakt og fiske er derimot ikke unntatt fra loven, se mval. § 3-11 (2) h. Allikevel skal det ikke betales merverdiavgift på salg av kort som gir rett til småviltjakt, villreinjakt eller fiske i statsallmenninger, statens grunn utenom statsallmenninger og bygdeallmenninger, se Merverdiavgiftshåndboken § 5-2, SKD Melding AV 14/86 av 20. august 1986 og Melding AV 9/94 av 13. juni 1994.

Stikkord: bygdeallmenninger, fiskekort, fiskerettighet, jaktkort, jaktrettighet, statsallmeninger, omsetning

Foreninger tilsluttet NJFF

Andre grunneiere

Skatt

Lønn

Regnskap skogbruk