Allmenninger

Foreninger tilsluttet NJFF

Andre grunneiere

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Generelt

Omfatter grunneiere, grunneierforeninger og lignende sammenslutninger, kommuner og fjellstyrer som selger eller leier ut jakt- og/eller fiskerett.

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom eller retten til fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. § 3-11 (1). Omsetning av rett til jakt og fiske er derimot ikke unntatt fra loven, se mval. § 3-11 (2) h. Se nærmere omtale i Merverdiavgiftshåndboken § 3-11 (2) bokstav h.

Dette gjelder for både salg og utleie av rettighetene. Avgiftsplikten er heller ikke avhengig av om det omsettes rettigheter til disposisjon av store jaktarealer og fiskevann over lang tid eller om det selges jakt- og fiskekort der retten er mer begrenset i både tid og område.

Det skal benyttes alminnelig sats da dette ikke anses som omsetning av næringsmiddel, jf Merverdiavgiftshåndboken § 5-2.

Unntak

Det er gitt unntak for Finnmarkseiendommens egen omsetning av fiskekort og jaktkort for småviltjakt jf. mval. § 3-31. Overføres retten til andre, f.eks. en grunneierforening, omfattes ikke foreningens omsetning av unntaket. Se vedtak fastsatt av Skattedirektoratet 8. juni 2011 omtalt i MVA-håndboken.

Stikkord: fiskekort, fiskerettighet, fjellstyrer, grunneiersammenslutninger, jaktkort, jaktrettighet, kommuner, omsetning

Skatt

Lønn

Regnskap skogbruk