Allmenninger

Foreninger tilsluttet NJFF

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Omfatter foreninger som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom eller rett til fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. § 3-11 (1). Omsetning av rett til jakt og fiske er derimot ikke unntatt fra loven, se mval. § 3-11 (2) h. Lokalforeninger av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som selger jakt- og fiskekort er av finansdepartementet vurdert til normalt å ikke næringsvirksomhet. De skal ut i fra dette ikke betale merverdiavgift på omsetningen. Selger en lokalforening jakt og fiskekort i stort omfang, slik at omsetningen tilsier at de driver næringsvirksomhet, skal lokalforeningen registreres i avgiftsmanntallet på ordinære vilkår. Se Finansdepartementets brev av 2. februar 2005 til NJFF.

Stikkord: fiskekort, fiskerettighet, jaktkort, jaktrettighet, merdlemskontingent, norges jeger- og fiskeforbund, medlemsavgift, omsetning

Andre grunneiere

Skatt

Lønn

Regnskap skogbruk