Salg til meieri (melkeoppgjør)

Småsalg direkte til forbruker

MVA
31 Utgående mva, 15 %

Merverdiavgift

Ved småsalg av melk direkte til forbruker skal det beregnes merverdiavgift med middels sats, se mval. § 5-2. Se MVA-håndboken under stikkord melk.

Regnskap

Småsalg av melk til forbruker

KontoKontonavnMva kodeD/K
3095Salgsinntekt mat, middel sats31Kredit
1920BankinnskuddDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: omsetning

Uttak av melk