PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg utland - varer og tjenester

  Salg av reklame og markedsføring

  • K3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
  • K3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - utførsel av varer og tjenester, 0%

  Merverdiavgift

  Omsetning av varer og tjenester som gjelder reklame og markedsføring som er helt til bruk utenfor mva-området er fritatt for mva, se mval. § 6-21 og 6-22. I tillegg skal det ikke beregnes utgående mva på tjenester som kan fjernleveres og mottaker av tjenesten er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor mva-området, se mval. § 6-22 (2).

  Reklame og markedsføringstjenester som utføres utenfor mva-området for utenlandsk næringsdrivende, vil omfattes av fritaket for fjernleverbare tjenester, se mval. § 6-22 (2).

  Stikkord:

  • annonseinntekter utland,
  • omsetning annonser utland,
  • reklame,
  • salg av reklame,
  • sosiale medier,
  • kmva,
  • salg,
  • intekter,
  Salg utland - varer og tjenester
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan