PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie - reklameplass

  Salg av reklame og markedsføring

  • D3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes merverdiavgift på omsetning som gir rett til å disponere plass for reklame, se mval. § 3-11 (2) d.

  Avgiftsplikten gjelder bl.a. for:

  • utleie av plass til stands på messer
  • disponering av fasadeplass
  • plass til montere etc. for utstilling
  • plakatsøyler

  Dette innebærer f.eks. at arrangører av messer o.l. skal således beregne avgift av slike utleietjenester.

  I følge Merverdiavgiftshåndboken har et skattekontor uttalt i brev av 2. juli 2010 til en messearrangør, at utleie av stands på messer er ikke en fjernleverbar tjeneste.

  Avgrensning mot avgiftsfri utleie av fast eiendom

  Utleie av lokaler som brukes i reklameøyemed til presentasjoner som f.eks. utleie av såkalte utpakningsrom (showrooms) på hoteller, skal regnes som avgiftsfri utleie av fast eiendom, se mval. § 3-11.

  Stikkord:

  • leskur,
  • radioreklame,
  • reklame,
  • reklameskilt,
  • salg av reklame,
  • stand,
  • stands,
  • utendørsreklame,
  • kmva,
  • leasing,
  • salg,
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan