PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak for utdeling i reklameøyemed

  Salg av reklame og markedsføring

  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3071 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Ved forbruk av varer fra eget lager eller tjenester fra virksomheten til bruk som gave eller utdeling i reklameøyemed, behandles dette som uttak, og det skal beregnes uttaksmva dersom det gjelder avgiftspliktige varer eller tjenester. Grunnlaget for beregning av uttaksmerverdiavgift skal være ytelsens vanlige omsetningsverdi (netto). Dersom gavegjenstandens verdi er av bagatellmessig verdi, se temaet «Salg av reklame og markedsføring -> Uttak for utdeling i reklameøyemed, bagatellmessig verdi» og «Satser -> Bagatellmessig verdi».

  Uttak av registrerte legemidler til gratisutdeling er avgiftspliktig uttak i motsetning til prøver av uregistrerte legemidler som deles ut gratis til sykehus og leger for klinisk prøving før en eventuell godkjenning, se mval. § 6-19 (1). I sistnevnte tilfelle skal det ikke beregnes uttaksmva på legemiddelet siden dette ikke faller inn under betegnelsen «til gave og til utdeling i reklameøyemed».

  Skatt

  Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

  Se tema «Gaver til forretningsforbindelser» for oversikt over vilkår som må være oppfylt for at gaver til forretningsforbindelser skal være fradragsberettiget.

  Bokføring

  Er vilkårene for skattefradrag oppfylt, brukes konto 7323 eller konto 7420.

  Stikkord:

  • demonstrasjonsvarer,
  • demovarer,
  • gaver,
  • give aways,
  • giveaways,
  • markedsføringskostnader,
  • produktprøver,
  • produkttesting,
  • radioreklame,
  • reklame,
  • reklameartikler,
  • reklameeffekter,
  • salg av reklame,
  • smaksprøve øl,
  • smaksprøver,
  • stoffprøve,
  • t-skjorter,
  • uttaksmoms,
  • vareprøver,
  • kmva,
  • presang,
  • reklamegjenstander,
  • uttaksmva,
  • mva,
  • Kostand,
  • salg,
  • ks,
  • moms,
  • kostnad,
  Uttak for utdeling i reklameøyemed
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan