Salg av rett til å disponere plass for reklame

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift på omsetning som gir rett til å disponere plass for reklame, se mval. § 3-11 (2) d.

Avgiftsplikten gjelder bl.a. for:

  • utleie av plass til stands på messer
  • disponering av fasadeplass
  • plass til montere etc. for utstilling
  • plakatsøyler

Dette innebærer f.eks. at arrangører av messer o.l. skal således beregne avgift av slike utleietjenester.

I følge Merverdiavgiftshåndboken har et skattekontor uttalt i brev av 2. juli 2010 til en messearrangør, at utleie av stands på messer er ikke en fjernleverbar tjeneste.

Avgrensning mot avgiftsfri utleie av fast eiendom

Utleie av lokaler som brukes i reklameøyemed til presentasjoner som f.eks. utleie av såkalte utpakningsrom (showrooms) på hoteller, skal regnes som avgiftsfri utleie av fast eiendom, se mval. § 3-11.

Stikkord: leskur, radioreklame, reklameskilt, stand, stands, utendørsreklame, kmva, omsetning