Avgiftspliktige tjenester

Avgiftsfritt salg av tjenester, innenlands

Avgiftsfritt salg av tjenester, utførsel

Avgiftsunntatte tjenester