Avgiftspliktige tjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående mva med alminnelig sats for salg av tjenester innenfor mva-området, se mval. § 3-1.

Eksempler på tjenester (listen er ikke uttømmende)

Skatt

I noen tilfeller kan det være vanskelig å vite om du har solgt en tjeneste eller utført arbeid. Klassifiseringen har blant annet betydning for om virksomheten som har kjøpt arbeidet / tjenesten skal foreta forskuddstrekk, innrapportere på a-meldingen og betale arbeidsgiveravgift. Les mer om grensedragningen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt her: «Grensen mellom arbeid og virksomhet».

Stikkord: abonnement, administrativ bistand, administrativ rådgivning, adresselister, arkeologi, arkeologiske tjenester, arkitekthonorar, arkitektkontor, auksjoner, auksjonssalær, avfallsbehandlingstjenester, bedriftsrådgiver, bedriftsrådgivning, besiktigelseshonorar, bilberging, biloppretting, butikkontroll, by- og regionplanlegging, byggekontroll, byggetjenester, datakonsulenter, deejay, discjockey, dj, dyrlege, edb-tjenester, elektriker, elektrikertjenester, etterforskning, factoring, forretningsførsel, fotografer, fremkalling, fryseritjenester, gallup, gallupundersøkelse, gartnertjenester, hagearbeidstjenester, hageromstjenester, havneanlegg, hårpleie, ingeniører, inkassosalær, inkassovirksomhet, investeringsselskaper, kabelfjernsyn, kabel-tv, kalking av vassdrag, konsulentbistand, konsulenthonorar, korrekturlesere, korrekturlesing, kredittopplysninger, leiesøm, lufthavn, lønnsservice, markedsundersøkelse, mekanikere, meningsmåling, måling av folkeopinion, overvåkning, pedikyr, pengeinndrivning, planleggingskonsulent, presseklipptjeneste, prøvetakinger, rørinspeksjon, rådgivende ingeniører, rådgivning, salærer, serviceavtaler, skadetaksering, skadevurdering, snørydding, språkvask, spørreundersøkelse, stryking, suksesshonorar, takstmann, teknisk konsulentvirksomhet, translatører, tv-inspeksjon av rør, vannlekasjesøkning, veg, vektertjenester, verditakst, vvs tjenester, vvs-arbeid, abbonoment, abbonnement, abonement, honnorar, kommandittselskap, søppel, avfalls, boss, foretak, konsulet, faktoring, jernbane, frisør, innkassosalær, innkasso, tv, kabeltv, leasing, flyplass, arbeidsvederlag, overvåking, kmva, servicavtaler, sne, fjernsyn, omsetning

Avgiftsfritt salg av tjenester, innenlands

Avgiftsfritt salg av tjenester, utførsel

Avgiftsunntatte tjenester