PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg til mottaker utenfor mva-området

  Salg av varer og tjenester til utlandet

  • K3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
  • K3115 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utførsel, avgiftsfri
  • K3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - utførsel av varer og tjenester, 0 %

  Merverdiavgift

  Salg og utleie av varer og tjenester til mottaker utenfor mva-området er utførsel, og det skal ikke beregnes utgående mva, se mval. §§ 6-21 og § 6-22 samt fmva. §§ 6-21-1 og 6-22-1. Betingelsen er at varen eller tjenesten er til bruk fullt utenfor mva-området. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

  Når det gjelder frakt knyttet til salget se nærmere «Godstransport».

  Stikkord:

  • eksport,
  • fjernsalg,
  • nettbutikk,
  • nettsalg,
  • omsetning utland,
  • oppdrag utland,
  • reklameoppdrag,
  • salg over internett,
  • salg utland,
  • tjenester utland,
  • utførsel,
  • utførsel utland,
  • utland,
  • export,
  • omsetning,
  • internettsalg,
  • netthandel,
  • salg,
  • kmva,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  Salg til mottaker utenfor mva-området
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan