Salg til mottaker utenfor mva-området

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3115 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utførsel, avgiftsfri
Kredit
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Salg og utleie av varer og tjenester til mottaker utenfor mva-området er utførsel, og det skal ikke beregnes utgående mva, se mval. §§ 6-21 og § 6-22 samt fmva. §§ 6-21-1 og 6-22-1. Betingelsen er at varen eller tjenesten er til bruk fullt utenfor mva-området. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

Når det gjelder frakt knyttet til salget se nærmere «Godstransport».

Stikkord: eksport, fjernsalg, nettbutikk, nettsalg, omsetning utland, oppdrag utland, reklameoppdrag, salg over internett, salg utland, tjenester utland, utførsel, utførsel utland, utland, export, utførsel, omsetning, internettsalg, netthandel, salg, kmva, eksport, merverdiavgift, moms