PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering (i næring)

  Salg fra kantine

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er som hovedregel merverdiavgiftsplikt med alminnelig sats på all servering mot vederlag, jf. mval. § 3-1.

  For bedriftskantiner gjelder avgiftsplikten for:

  • bedriftskantiner i næring og når servering skjer i åpen krets
  • kantiner drevet av selvstendig driftsselskap

  Stikkord:

  • bedriftskantiner,
  • kantine omsetning,
  • kantinedrift,
  • kantinesalg,
  • foretak,
  • salg,
  • omsetning,
  • bevertning,
  Servering (i næring)
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan