PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering (ikke i næring)

  Salg fra kantine

  • D5910 Kantinekostnad
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  I utgangspunktet er all servering mot vederlag merverdiavgiftspliktig, jf. mval. § 3-1, men i noen tilfeller vil servering allikevel ikke være avgiftspliktig.

  Dette gjelder for:

  • Bedriftskantiner som ikke drives i næring
  • Elev- og studentkantiner er unntatt, se mval. § 3-5 (4)
  • Fengselsvesenets eget salg av kantinevarer til innsatte (F 11. mars 1970)

  Avgjørelsen av om en bedriftskantine driver avgiftspliktig næringsvirksomhet beror blant annet på en konkret vurdering av om virksomheten objektivt sett er egnet til å gå med overskudd, se MVA-håndboken.

  Avgiftsmyndighetene legger til grunn at en kantine driver i næring når vederlaget fra serveringstjenestene minst dekker de direkte kostnadene til kantinedriften (innkjøp av mat mv.) og de indirekte kostnadene i form av lønn til de ansatte, renhold, leie av lokaler og inventar, osv.

  Stikkord:

  • bedriftskantiner,
  • elev- og studentkantiner,
  • elevkantine,
  • kantinedrift,
  • kantinesalg,
  • studentkantine,
  • foretak,
  • omsetning,
  • bevertning,
  Servering (ikke i næring)
  446 1421 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan