PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Næringsmidler

  Salg fra kiosk

  • K3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA31 - utgående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved salg av næringsmidler, se mval. § 5-2. Næringsmiddel er i merverdiavgiftsloven definert som enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, se mval. § 5-2 (2).

  Følgende anses som salg av næringsmidler med redusert mva-sats når de selges fra kiosker og lignende, og ikke som serveringstjenester:

  • salg av pølser fra pølseboder der det selges tradisjonelle kioskvarer sammen med varme pølser
  • salg fra trillevogn i buss, ferge, tog og fly til passasjer i ordinære sitteplasser
  • salg av bakevarer kaffe, mineralvann, juice, melk ol.

  Dersom næringsmidler selges som en del av en serveringstjeneste skal det beregnes merverdiavgift med alminnelig sats. Se temaet om Salg av mat- og drikkevarer som en del av serveringstjenesten. Dette gjelder ikke for salg av tradisjonelle kioskvarer.

  Se også MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • omsetning,
  Næringsmidler
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan