Mat- og drikkevarer som del av serveringstjenesten

Take-away

Kioskvarer

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av tradisjonelle kioskvarer er ikke omsetning av serveringstjenester selv om varene spises på stedet, se fmva. § 5-2-5 (3) andre punktum.

Se også tema om salg av mat- og drikkevarer med middels sats.

Stikkord: omsetning, bevertning

Avgiftsfri utførsel