PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - teletjenester

  Salg teletjenester og kommunikasjonsutstyr

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av teletjenester er avgiftspliktige tjenester som skal beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. Beregningsgrunnlaget for utgående mva er vederlaget samt tilskudd som utgjør en del av prisen på tjenesten, se mval. § 4-1.

  For avgiftsmessig behandling av telekort, se SKD 180304.

  Teletjenester er elektroniske kommunikasjonstjenester (fasttelefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, internettilgang) som kan fjernleveres. Se temaet «Salg av elektroniske kommunikasjonstjenesten».

  Presisering

  I tilfeller hvor en tjeneste er unntatt fra loven kan loven fortsatt gjelde dersom tjenesten som omsettes formidles ved elektroniske kommunikasjonstjenester og vederlaget oppkreves av selskapet som yter kommunikasjonstjenesten, se mval. § 3-1 (4).

  Unntak

  I et brev til Skattedirektoratet den 16. januar 2013 har Finansdepartementet uttalt seg angående forståelsen av merverdiavgiftsloven § 15-1 (4) som omhandler beregning av merverdiavgift ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner. Departementet uttalte at teleoperatører i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner kan fakturere mottatte beløp ved innsamlingsaksjoner uten å beregne merverdiavgift så lenge giveren ikke mottar noen gjenytelse. I disse tilfellene trenger ikke teleoperatøren å søke fritak etter mval. § 15-1 (4). For merverdiavgift i forbindelse med selve den elektroniske kommunikasjonstjenesten som benyttes ved slike innsamlingsaksjoner, må det fortsatt søkes særskilt om at denne merverdiavgiften ikke skal føres i mva-meldingen, eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres. Se UTV 2013/128.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • bredbåndstelefoni,
  • internett,
  • ip-telefoni,
  • kabel,
  • kontantkort,
  • mobiltelefoni,
  • mobiltjenester,
  • opplysningstjenester,
  • teleoperatører,
  • teletorgtjeneste,
  • tilknytningsavgift,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • tlf,
  • nye,
  • omsetning,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan