Salg - teletjenester

Salg - varer

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av elektronisk kommunikasjonsvarer skal beregnes med alminnelig sats, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. Beregningsgrunnlaget for utgående mva er vederlaget samt tilskudd som utgjør en del av prisen på varen, se mval. § 4-1.

Stikkord: boligtelefon, iphone, iptelefon, ip-telefon, mobiltelefon, smarttelefon, telefonsystem, tlf, omsetning