PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering i styremøter

  Servering og bevertning i bedriften

  • D7710 Styremøter
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Dersom kostnadene til serveringen er rimelig sett i sammenheng med det aktuelle møtet, er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker. Se «Skatte-ABC 2017 -> Naturalytelser i arbeidsforhold» pkt. 4.25.2. Unntak, kost i møte/kurs.

  Skatt

  Det gis fradrag for kostnader til interne møter i bedriftens organer (generalforsamling, bedriftsforsamling, styre) når kostnadene etter forholdene må anses rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet, se FSSD § 6-21-3 (4).

  Merverdiavgift

  Kjøp i forbindelse med servering i styremøter er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) a.

  Stikkord:

  • bedriftsforsamlingsmøte,
  • bevertning,
  • boller,
  • frukt,
  • generalforsamlingsmøte,
  • kaffe,
  • kaker,
  • kjeks,
  • mat styremøte,
  • matvarer,
  • middag styremøte,
  • møtekostnader,
  • møtemat,
  • møteutgifter,
  • nøtter,
  • rosiner,
  • rundstykker,
  • servering,
  • smørbrød,
  • småkaker,
  • snitter,
  • sosiale arrangementer og velferdstiltak,
  • styremiddag,
  • styremøte,
  • styremøte middag,
  • styremøteutgifter,
  • te,
  • Kostand,
  • tv,
  • ks,
  • Bedrift,
  • kostnad,
  • kost,
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan