PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering på bedriftsforsamlingsmøter

  Servering og bevertning i bedriften

  • D7715 Bedriftsforsamlingsmøter
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Dersom kostnadene til serveringen er rimelig sett i sammenheng med det aktuelle møtet, er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker. Se «Skatte-ABC 2017 -> Naturalytelser i arbeidsforhold» pkt. 4.25.2. Unntak, kost i møte/kurs.

  Skatt

  Det gis fradrag for kostnader til interne møter i bedriftens organer (generalforsamling, bedriftsforsamling, styre) når kostnadene etter forholdene må anses rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet, se FSSD § 6-21-3 (4).

  Merverdiavgift

  Servering på bedriftsforsamlingsmøter er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) a.

  Stikkord:

  • Bedrift,
  Servering på bedriftsforsamlingsmøter
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan