PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering på generalforsamling

  Servering og bevertning i bedriften

  • D7720 Generalforsamling
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Dersom kostnadene til serveringen er rimelig sett i sammenheng med det aktuelle møtet, er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker. Se «Skatte-ABC 2016/17 -> Naturalytelser i arbeidsforhold» pkt. 4.25.2. Unntak, kost i møte/kurs.

  Merverdiavgift

  Kjøp i forbindelse med servering på generalforsamling er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) a.

  Skatt

  Det gis fradrag for kostnader til interne møter i bedriftens organer (generalforsamling, bedriftsforsamling, styre) når kostnadene etter forholdene må anses rimelige og møtet ikke har karakter av selskapelighet, se FSSD § 6-21-3 (4).

  Stikkord:

  • Bedrift,
  Servering på generalforsamling
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan