PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering til ansatte - skattefritt velferdstiltak

  Servering og bevertning i bedriften

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Dersom serveringen er et rimelig velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften er ytelsen ikke skattepliktig for mottaker.

  Se FSFIN § 5-15-6 (1).

  Unntak

  Naturalytelser som ikke faller inn under rimelig velferdstiltak er skattepliktig på arbeidstakerens hånd, se sktl. § 5-1 (1), sktl. § 5-10 og sktl. § 5-12.

  Se tema «Servering og bevertning i bedriften -> Servering til ansatte - skattepliktig naturalytelse».

  Merverdiavgift

  Servering til ansatte uansett om det dreier seg om et rimelig velferdstiltak, se FSFIN § 5-15-6 (1), eller en naturalytelse, se sktl. § 5-12, er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • ansattmiddag,
  • bevertning,
  • boller,
  • brød,
  • drikkevarer,
  • frukt,
  • frukt til kontoret,
  • fruktkurv,
  • gatekjøkken,
  • jobbfrukt,
  • juice,
  • kaffe,
  • kaffekapsler,
  • kaker,
  • kildevann,
  • kjeks,
  • knekkebrød,
  • kullsyrepatron,
  • lunch,
  • lunsj,
  • lunsjutgifter,
  • melk,
  • nøtter,
  • pålegg,
  • restaurant,
  • rosiner,
  • rundstykker,
  • servering,
  • smørbrød,
  • småkaker,
  • snitter,
  • Sosiale arrangementer,
  • sosiale arrangementer og velferdstiltak,
  • te,
  • vann,
  • velferdstiltak,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • sju,
  • ks,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  Servering til ansatte - skattefritt velferdstiltak
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan