PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Servering til ansatte - skattepliktig naturalytelse

  Servering og bevertning i bedriften

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Naturalytelser er en skattepliktig fordel for den ansatte, se sktl. § 5-1 (1), sktl. § 5-10 og sktl. § 5-12.

  Servering til ansatte kan allikevel være et skattefritt velferdstiltak, se tema «Servering og bevertning i bedriften -> Servering til ansatte - skattefritt velferdstiltak».

  A-melding

  Servering av ansatte som er ansett som skattepliktig naturalytelse skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Servering til ansatte som en naturalytelse, se sktl. § 5-12, er ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • ansattmiddag,
  • bevertning,
  • servering,
  • Sosiale arrangementer,
  • sosiale arrangementer og velferdstiltak,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  Servering til ansatte - skattepliktig naturalytelse
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan