PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftsfri utførsel

  Serveringsvirksomhet

  • K3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri
  • K3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
  • MVA52 - Utførsel av varer og tjenester, 0%

  Merverdiavgift

  Det er fritak for merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes ut av merverdiavgiftsområdet, se mval. § 6-21 og 6-22.

  Gjelder:

  • Servering på skip, ferger og fly i utenriksfart

  Stikkord:

  • avgiftsfri omsetning,
  • kafe,
  • luftfartøy,
  • passasjerferger,
  • restaurant,
  • serveringsvirksomhet,
  • cafe,
  • salg,
  • ks,
  • ferge,
  Salg - avgiftsfri utførsel
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan