PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - take-away og kioskvarer

  Serveringsvirksomhet

  • K3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA31 - Utgående mva, 15%

  Temaet gjelder for bl.a.:

  • Salg av mat som ikke skal spises på stedet (take-away)
  • Salg av kioskvarer fra serveringssted.
  • Servering fra trillevogn på tog, ferger og fly (innenriksfart)

  Merverdiavgift

  Salg av mat og drikke som går inn under begrepet næringsmidler, skal avgiftsberegnes med middels sats dersom varene ikke spises på stedet, men tas med og nytes andre steder, se fmva. § 5-2-5 (3) første punktum. Salg av tradisjonelle kioskvarer er ikke omsetning av serveringstjenester selv om varene spises på stedet, se fmva. § 5-2-5 (3) andre punktum.

  Med næringsmidler menes enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, jf.mval. § 5-2 andre ledd, se også fmva. § 5-2-1. Som næringsmiddel anses ikke legemidler, tobakksvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk, mval. § 5-2 tredje ledd, se også fmva. § 5-2-2.

  Se også tema «Matvarer og drikkevarer (næringsmidler) -> Salg - middels sats».

  Stikkord:

  • avgiftsfri omsetning,
  • catering,
  • gatekjøkken,
  • kafe,
  • kafeteria,
  • pizza,
  • restaurant,
  • serveringsvirksomhet,
  • skip,
  • cafe,
  • salg,
  • ks,
  Salg - take-away og kioskvarer
  346 1252 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan